Educació Secundària Obligatòria

Junts eduquem i ensenyem

L’ESO és una etapa crucial per a l'aprenentatge i l'adquisició de processos de raonament, hàbits de treball i tècniques d'estudi.

  • Una educació oberta a tothom

    Una educació oberta a tothom des de l'aprenentatge de diferents metodologies de treball cooperatiu, l'assoliment de les competències bàsiques i el creixement personal de l'alumne.

    A l’ESO treballem el desenvolupament de la personalitat de l'alumne, fomentant el raonament crític, la reflexió, el diàleg, la participació, la interpel·lació, la recerca, la innovació, el treball per projectes, el treball cooperatiu, els hàbits saludables, les intel·ligències múltiples, l'equilibri personal i emocional, el saber estar, els valors, els drets i deures dels alumnes com a ciutadans, etc.