Erasmus+ "From ME to WE"

Translational Project meeting

| 22-11-2017

El nou Erasmus+ "from ME to WE, network for empowering teachers and students"   ("del jo al nosaltres, xarxa per empoderar professors i alumnes") està en marxa, amb la celebració de la reunió de les sis escoles sòcies del 13 al 17 de novembre. Han participat 14 professors i 20 alumnes en les sessions de treball que inicien el desenvolupament de les activitats i el funcionament d'aquesta associació estratègica co-finançada per Erasmus+, és a dir, la Unió Europea. "from ME to WE" pretén ajudar a aconseguir que professors i alumnes consolidin, a més de les competències acadèmiques com la digital, la comunicativa, el pensament crític, la  resolució de problemes, unes altres competències, "soft skills". Unes competències sovint ocultes, darrera les quals hi ha uns valors humans i socials que donen solidesa a la persona: l'autoestima, la honestedat, l'optimisme, l'amabilitat, etc.

La clau per treballar aquests qüestions està en fer-ho en xarxa o en xarxes. Gràcies a la tecnologia podem posar en contacte professors i alumnes de diferents països amb costums i contextos diversos. Trobar bones pràctiques que es vagin implementant el quefer quotidià de les escoles i sensibilitzar el món educatiu de la importància d'aquestes competències ocultes són els objectius més rellevants.