Una escola de persones per a persones

Comptem amb un equip ampli de persones creatives, responsables i que gaudeixen formant part del procés de creixement dels nostres alumnes.

La nostra escola esta formada per més de 170 professionals tant docents com no docents, som un equip pluridisciplinari amb vocació d'educadors i conscients del paper que desenvolupem en el procés maduratiu dels vostres fills/es.

L'equip d'educadors de Jesuïtes Bellvitge està compromès amb el treball col·laboratiu, la innovació i la millora continua de les metodologies pedagògiques aplicades.

Creiem en el treball en equip, en la formació continua dels professionals que composen la nostra escola i en l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació com a eina indispensable per donar suport en el procés d'ensenyament i aprenentatge.